Đáp án bài 2 trang 56 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 56 SGK sinh học lớp 9 để trả lời câu hỏi vì sao protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể

Đề bài: Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Trả lời:

1. Nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như:

  • Thành phần cấu trúc của tế bào
  • Xúc tác
  • Điều hòa các quá trình trao đổi chất (hoocmôn)
  • Bảo vệ cơ thể (kháng thể)
  • Vận chuyển
  • Cung cấp nâng lượng

2. Prôtêin có liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    18:39 PM
30/08/2018    18:39 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top