Trả lời câu hỏi bài 1 trang 56 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 56 sách giáo khoa sinh học lớp 9 để biết tính đa dạng và đặc thù của protein do những yếu tố nào xác định

Đề bài: Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Trả lời:

Tính đa dạng: prôtêin cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau, do cách sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của prôtêin

Tính đặc thù:

của prôtêin  được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin. Ngoài ra tính đặc thù của prôtêin  còn được thể hiện qua cấu trúc không gian của nó ( cấu trúc không gian bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4)

=>Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của 20 loại axit amin và do các cấu trúc không gian của prôtêin, số chuỗi prôtêin quyết định

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X