Câu hỏi thảo luận trang 175 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 28/02/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 175 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 giúp các em phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào cho đúng...

Mục lục nội dung

Trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000), nhân dân ta đã được những thành tựu như thế nào? Cùng tham khảo Câu hỏi thảo luận trang 178 sgk Sử 9 để biết câu trả lời.

Câu hỏi

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

2. Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 174 sgk Lịch sử lớp 9

1. 

a.Trong nước:

  • Qua hai kế hoạch Nhà nước 5 năm, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, nhưng cũng gặp không ít khó khăn và yếu kém.
  • Nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế, xã hội.

b. Thế giới:

  • Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.
  • Tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước có nhiều biến động, nhất là đứng cuộc khủng hoảng toàn diện ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

=> Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và phát triển đi lên, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.

2.

- Đổi mới đất nước không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu đó thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

- Đổi mới phải toàn diện đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng đổi mới kinh tế là trọng tâm.

----------

» Để học tốt hơn Lịch sử lớp 9, các em có thể truy cập vào doctailieu.com để tham khảo thêm đáp án những câu hỏi thảo luận khác trong phần Giải sgk Lịch sử lớp 9. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM