Giải toán lớp 11: Đáp án bài 2 trang 171 SGK đại số và giải tích

Cách giải 2 trang 171 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 5 Đạo Hàm - Bài 4. Vi phân

1. Đề bài

Tìm dy , biết:

Đề bài 2 trang 171 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 2 trang 171 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top