Hướng dẫn giải bài 1 trang 171 SGK đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 171 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 5 Đạo Hàm - Bài 4. Vi phân

1. Đề bài

Tìm vi phân của các hàm số sau:

Đề bài 1 trang 171 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 1 trang 171 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top