Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 2 trang 165 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 165 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm gì?

Hướng dẫn giải

Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

doctailieu.com
Tải về
21/08/2018    22:26 PM
21/08/2018    22:26 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu