Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 5 trang 165 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 165 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu nào?

A. Màu đỏ.

B. Màu vàng.

C. Màu lục.

D. Màu lam.

Hướng dẫn giải

Bước sóng của ánh sáng phát quang dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

Trả lời

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    04:58 AM
22/08/2018    04:58 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu