Bài 2 trang 162 SGK Tin học 10

Xuất bản ngày 19/01/2019 - Tác giả:

Giải bài 2 trang 162 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào.

Đề bài

Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Giải thích?

Giải bài 2 trang 162 SGK Tin học 10

Lời giải

- Mỗi hộp thư điện tử được gắn với một địa chỉ thư điện tử duy nhất có dạng

[ Tên truy cập ] @ [ địa chỉ máy chủ của hộp thư ]

Trong đó, tên truy cập do người dùng hộp thư tự đặt. Nó là thành phần quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử. Bởi phần địa chỉ máy chủ của hộp thư là phần dùng chung của công ty đã quy định. Còn phần truy cập là phần dành riêng cho người dùng, không được trùng lặp, nếu cố tình trùng lặp sẽ không hợp lệ.

Ví dụ: với địa chỉ minhanh@yahoo.com thì minhanh là tên truy cập còn yahoo.com là địa chỉ của máy chủ.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM