Bài 1 trang 162 SGK Tin học 10

Xuất bản ngày 19/01/2019

Giải bài 1 trang 162 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Giải bài 1 trang 162 SGK Tin học 10

Lời giải:

- Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiều phương tiện khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các liên kết tới các siêu văn bản khác. Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML.

- Trang web là mỗi siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập tạo thành một trang web.

- Webiste gồm một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập.

- Trang web tĩnh có thể xem như là siêu văn bản được phát hành trên Internet với nội dung không thay đổi.

- Trang web động mở ra khả năng tương tác giữa người dùng với máy chủ chứa trang web. Mỗi khi có yêu cầu từ máy người dùng, máy chủ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu rồi gửi về cho máy người dùng.

>> Xem thêm tại doctailieu.com:

Bài 2 trang 162 SGK Tin học 10

Hướng dẫn giải Tin học 10 chi tiết

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM