Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 2 trang 113 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 113 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng?

a) Đốt than trong lò: C + O₂ → CO₂.

b) Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kim.

Fe₂O₃ + 3CO → 2Fe + 3CO₂.

c) Nung vôi: CaCO₃ → CaO + CO₂.

d) Sắt bị gỉ trong không khí: 4Fe + 3O₂ → 2Fe₂O₃.

Lời giải đáp án

Những phản ứng oxi hóa – khử là a), b) ,d).

Phản ứng a) Lợi: sinh ra nhiệt năng để sản xuất phục vụ đời sống. Tác hại: sinh ra khí CO2 làm ô nhiễm môi trường.

Phản ứng b) Lợi: luyện quặng sắt thành gang điều chế sắt. Tác hại: sinh ra khí CO2 làm ô nhiễm môi trường.

Phản ứng d) Tác hại: Làm sắt bị gỉ, làm hư hại các công trình xây dựng, các dụng cụ và đồ dùng bằng sắt.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 2 trang 113 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề