Bài 18 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Bài 18 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 18 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 18 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 3 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập thứ tự trong tập hợp các số nguyên khác.

Đề bài 18 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

a) Số nguyên \(a\) lớn hơn \(2.\) Số \(a\) có chắc chắn là số nguyên dương không ?

b) Số nguyên \(b\) nhỏ hơn \(3.\) Số \(b\) có chắc chắn là số nguyên âm không ?

c) Số nguyên \(c\) lớn hơn \(-1.\) Số \(c\) có chắc chắn là số nguyên dương không ?

d) Số nguyên \(d\) nhỏ hơn \(-5.\) Số \(d\) có chắc chắn là số nguyên âm không ?

» Bài tập trước: Bài 17 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 73 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Ta sử dụng:

- Mọi số dương đều lớn hơn số \(0\);

- Mọi số âm đều bé hơn số \(0\) và mọi số nguyên bé hơn \(0\) đều là số âm;

- Mỗi số âm đều bé hơn mọi số dương. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 18 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ? 

Trả lời: Có vì a lớn hơn 2 nên a chắc chắn lớn hơn số 0.

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không ?

Trả lời: Không. Chẳng hạn, b = 2, ta có 2 < 3 nhưng 2 không phải là số nguyên âm mà  2 là số nguyên dương.

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không ?

Trả lời: Không. Chẳng hạn c = 0>-1 nhưng số 0 không thuộc số nguyên dương cũng không thuộc số nguyên âm.

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không ?

Trả lời: Có. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 19 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 18 trang 73 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top