Bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Bài 168 trang 64 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 168 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Máy bay trực thăng ra đời năm nào?

Máy bay trực thăng ra đời năm \(\overline {abcd}\).

Biết rằng: \(a\) không là số nguyên tố, cũng không là hợp số;

\(b\) là số dư trong phép chia \(105\) cho \(12\);

\(c\) là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất; 

\(d\) là trung bình cộng của \(b\)\(c\).

» Bài tập trước: Bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 168 trang 64 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Số 0 và số 1 là số không là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.

Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là số 3.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a\) không là số nguyên tố cũng không là hợp số thì \(a = 0\) hoặc \(a = 1\).

\(\overline {abcd}\) là một số có bốn chữ số nên \(a ≠ 0\) . Do đó \(a =1\).

Dư trong phép chia \(105\) cho \(12\)\(9\) vì: \(105 = 12.8 + 9\)  nên \(b = 9\).

Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là \(3\). Vậy \(c = 3\)

 Vì \(d\) là số trung bình cộng của \(b\)\(c\) nên \(\displaystyle d = {{b + c} \over 2} = {{9 + 3} \over 2} = 6\)

Vậy máy bay trực thăng ra đời năm \(1936.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 168 trang 64 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top