Bài 146 trang 57 SGK Toán 6 tập 1

Bài 146 trang 57 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 146 trang 57 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn muốn giải bài 146 trang 57 SGK Toán 6 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 bài 17 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập ước chung lớn nhất khác

Đề bài 146 trang 57 SGK Toán 6 tập 1

 Tìm số tự nhiên \(x\), biết rằng \(112\) \(\vdots\) \(x\), \(140\) \(\vdots\) \(x\)\(10 < x < 20\).

» Bài tập trước: Bài 145 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 146 trang 57 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Theo đề bài thì x chính là ước chung của 2 số 112 và 140.

Ta tìm ước chung của 2 số này thông qua tìm ước của ƯCLN của 2 số này

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 146 trang 57 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Theo đầu bài \(112\) \(\vdots\) \(x\), \(140\) \(\vdots\) \(x\) do đó \(x\) là một ước chung của \(112\)\(140\).

Ta có: \(112 = 2^4.  7\);

          \(140 = 2^2. 5 .  7\)

           \(ƯCLN (112, 140) = 2^2.  7 = 28\).

Mỗi ước chung của \(112\)\(140\) cũng là ước của \(28\).

\(Ư(28)=\left\{ {1;2;4;7;14;28} \right\}\).

Theo đầu bài \(10 < x < 20\) mà trong số các ước của \(28\) chỉ có \(14\) thỏa mãn điều kiện này, do đó \(x=14\)

Vậy \(x = 14\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 147 trang 57 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 146 trang 57 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top