Bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 133 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Bạn muốn giải bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 9 để tự tin giải tốt các bài tập ôn tập cuối năm phần đại số.

Đề bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Gọi \({{\bf{x}}_{\bf{1}}},{\rm{ }}{{\bf{x}}_{\bf{2}}}\) là hai nghiệm của phương trình \({\bf{3}}{{\bf{x}}^{\bf{2}}}-{\rm{ }}{\bf{ax}}{\rm{ }}-{\rm{ }}{\bf{b}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{\bf{0}}\). Tổng \({{\bf{x}}_{\bf{1}}} + {\rm{ }}{{\bf{x}}_{\bf{2}}}\) bằng:

(A) \(\displaystyle  - {a \over 3}\)                (B) \(\displaystyle {a \over 3}\)                (C) \(\displaystyle {b \over 3}\)               (D) \(\displaystyle - {b \over 3}\)   

Hãy chọn câu trả lời đúng. 

» Bài tập trước: Bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Phương trình \(a x^2+bx +c=0 \, \, (a \neq 0)\) có hai nghiệm phân biệt \(x_1, \, \, x_2\). Khi đó theo hệ thức Vi-ét ta có:  \(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} + {x_2} = - \dfrac{b}{a}\\{x_1}{x_2} = \dfrac{c}{a}\end{array} \right..\)    

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(x_1\) và \(x_2\) là hai nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn

\(\displaystyle 3{x^2} - ax + b = 0 \Rightarrow S = {x_1} + {x_2} = {a \over 3}\)

Chọn đáp án B  

» Bài tiếp theo: Bài 15 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top