Bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 133 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 9 để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ôn tập cuối năm phần đại số.

Đề bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Xác định hệ số a của hàm y=ax², biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(−2;1). Vẽ đồ thị của hàm số đó.

» Bài tập trước: Bài 12 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Thay tọa độ của điểm A vào công thức hàm số để tìm ẩn a.

+) Lấy thêm 4 điểm bất kì thuộc đồ thị hàm số nữa để vẽ đồ thị hàm số.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Gọi \((P)\) là đồ thị hàm số  \(y = ax^2\)

\(A(-2;1) \in(P)\): \(y = ax^2\) nên: \(\displaystyle 1 = a(-2)^2 ⇔ 4a = 1 ⇔ a = {1 \over 4}\)

Vậy ta có hàm số \(\displaystyle  = {1 \over 4}{x^2}\)

Vẽ đồ thị hàm số \(\displaystyle y = {1 \over 4}{x^2}.\)

- Tập xác định \(D =R\)

- Bảng giá trị: 

Bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2
 

- Vẽ đồ thị: Hình bên

Đáp án bài 13 trang 133 sgk đại số lớp 9 phần 1

» Bài tiếp theo: Bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

 

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top