Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 11 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 11 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 11: Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10 μm trên một bản đồng điện tích S = 1cm² bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,010A. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng. Cho biết đồng có khối lượng riêng là ρ = 8900 kg/m³.

Trả lời​​​​​​​

Khối lượng đồng cần bóc khỏi bản đồng là:

m = V.ρ = S.d.ρ = 10-4.10.10-6.8900.10-3 = 8,9.10-3 (g)

Mặt khác, theo định luật Fa-ra-đây khối lượng đồng cần bóc khỏi bản đồng trong thời gian t là:

khối lượng đồng cần bóc

Thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng là:

Thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng

Đáp số: t = 44,73 phút

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    17:37 PM
29/08/2018    17:37 PM
Back to top