Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 7 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 7 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 7: Khi điện phân dung dịch H₂SO₄ với điện cực bằng graphit, ta thu được khí oxi bay ra. Có thể dùng công thức Fa-ra-đây để tính khối lương oxi bay ra được không?

Trả lời

Khi điện phân dung dịch H₂SO₄ với điện cực bằng graphit, ta thu được khí oxi bay ra. Trong trường hợp đó ta hoàn toàn có thể dùng công thức Fa-ra-đây để tính khối lượng oxi bay ra.

Công thức tính như sau:

khối lượng oxi bay ra
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý 11: Đáp án bài 7 trang 85 SGK Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    09:28 AM
29/08/2018    09:28 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu