Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 9 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 9 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 9: Phát biển nào chính xác?

Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO₄ với điện cực bằng đồng là:

A. không có thay đổi gì ở bình điện phân.

B. anot bị ăn mòn.

C. đồng bám vào catot.

D. đồng chạy từ anot sang catot.

Trả lời​​​​​​​:

Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO₄ với điện cực bằng đồng là chạy từ anot sang catot.

=> Chọn đáp án: D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý 11: Đáp án bài 9 trang 85 SGK Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    13:01 PM
29/08/2018    13:01 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu