Giải Toán 5: Đáp án bài 2 trang 88 sách giáo khoa

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 5 tiết học tính diện tích hình tam giác

Bài 2 : Tính diện tích hình tam giác có:

a)Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm.

b)Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.

Đáp án

Ở câu a cần đổi ra cùng một đơn vị rồi tính

a, Đổi 5m = 50dm

Diện tích tam giác là:

50 x 24 : 2 = 600 (dm²)

b, Diện tích tam giác là:

42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 (m²)

Đáp số: 

a) 600 dm²

b) 110,5 m²

doctailieu.com
Tải về
Back to top