Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài 1 trang 32 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 32 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI:

  • Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω
  • Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 1 trang 32 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài 1 trang 32 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài 1 trang 32 sgk vật lý lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    14:37 PM
24/07/2018    14:37 PM
Back to top