Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài 2 trang 32 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 32 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Một bóng đèn khi sáng hơn binh thường có điện trở R= 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1.

Câu hỏi bài 2 trang 32 sgk vật lý lớp 9

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở Rlà bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b) Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: R = R+ R2 . Từ đó suy ra R2 .

b) Từ công thức tính điện trở suy ra công thức tính chiều dài của dây dẫn và thay số.

Hướng dẫn giải

  • Hệ thức định luật Ôm: I = U/R
  • Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: Rtđ = R+ R2 
  • Điện trở của dây dẫn: Hướng dẫn giải bài 2 trang 32 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài 2 trang 32 sgk vật lý lớp 9

a) Để bóng đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua mạch phải đúng là 0,6A. Khi ấy điện trở tương đương của mạch là: Đáp án bài 2 trang 32 sgk vật lý lớp 9

Bóng đèn mắc nối tiếp với biến trở nên: R = R+ R2 => R2 = R - R1 = 20 - 7,5 = 12,5Ω.

b) Từ công thức: Đáp án bài 2 trang 32 sgk vật lý lớp 9 phần 1
 

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    16:44 PM
24/07/2018    16:44 PM
Back to top