Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C10 trang 30 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C10 trang 30 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω. Dây điện trở của biến trở là dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,5mm2 và được quấn đều chung quanh một lõi sứ tròn đường kính 2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài C10 trang 30 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C10 trang 30 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C10 trang 30 sgk vật lý lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    12:26 PM
24/07/2018    12:26 PM
Back to top