Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 1 trang 25 sgk Vật lí 11

Giải bài 1 trang 25 sgk môn Vật lí lớp 11 : Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.

Đề bài: Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.

» Tham khảo bài tiếp theoBài 2 trang 25 sgk Vật lí 11

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 25 sgk Vật lí lớp 11

Trong điện trường đều, công của lực điện trường trong sự di chuyển điện tích từ M đến N là: AMN = qEd.

Trong đó:

q: điện tích di chuyển, có thể dương hay âm (C);

E: cường độ điện trường đều (V/m);

d: khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi trên một đường sức điện;

*d>0 nếu hình chiếu cùng chiều đường sức điện;

*d<0 nếu hình chiếu ngược chiều đường sức điện.

» Xem thêm: Lý thuyết về công của lực điện

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    01:07 AM
18/08/2018    01:07 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu