Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 1 trang 25 sgk Vật lí 11

Giải bài 1 trang 25 sgk môn Vật lí lớp 11 : Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.

Đề bài: Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.

» Tham khảo bài tiếp theoBài 2 trang 25 sgk Vật lí 11

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 25 sgk Vật lí lớp 11

Trong điện trường đều, công của lực điện trường trong sự di chuyển điện tích từ M đến N là: AMN = qEd.

Trong đó:

q: điện tích di chuyển, có thể dương hay âm (C);

E: cường độ điện trường đều (V/m);

d: khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi trên một đường sức điện;

*d>0 nếu hình chiếu cùng chiều đường sức điện;

*d<0 nếu hình chiếu ngược chiều đường sức điện.

» Xem thêm: Lý thuyết về công của lực điện

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 25 sgk Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    01:07 AM
18/08/2018    01:07 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu