Cho este hai chức, mạch hở X C7H10O4 tác dụng với NaOH

Cho este hai chức, mạch hở X (C₇H₁₀O₄) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Dựa trên kiến thức đã học các em hãy chọn đáp án chính xác nhất cho câu hỏi bên dưới.

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (\(M_Z\) < \(M_T\)). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Axit Z có phản ứng tráng bạc.

B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được anđehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học.

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

Đáp án C. Axit T có đồng phân hình học.

Phát biểu sai là Axit T có đồng phân hình học

Giải thích

Giả thiết chữ: Y hai chức không hòa tan Cu(OH)₂ ⇒ số CY ≥ 3.

X không no, có 1 nối đôi C=C; ancol Y no nên Z hoặc T không no.

Nhận xét: 7 = 3 + 1 + 3 ⇒ Y là C₃H₆(OH)₂; Z là HCOOH và T là CH₂=CHCOOH.

Cấu tạo duy nhất của X thỏa mãn là HCOOCH₂CH₂CH₂OOCCH=CH₂.

  • HCOOH + 2AgNO₃ + 4NH₃ → (NH4)₂CO₃ + 2Ag + H₂O + 2NH₄NO₃.
  • CH₂OHCH₂CH₂OH + 2CuO → CHOCH₂CHO (anđehit malonic) + 2Cu + 2H₂O.

Vậy nên  tương ứng các phát biểu A và B đúng.

Axit T là CH₂=CHCOOH không có đồng phân hình học nên C sai.

Câu hỏi liên quan

Câu 1:

Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: Cho vào bát sử nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7 - 10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

B. Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng.

C. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

D. Trong thí nghiệm này, có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn bôi trơn máy.

Đáp án C. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

Giải thích

Dầu dừa chứa các chất béo không no như triolein, trilinolein,... khi đun sôi với dung dịch NaOH xảy ra phản ứng xà phòng hóa (thủy phân chất béo): 

(RCOO)₃C₃H₅ + 3NaOH → 3RCOONa + C₃H₅(OH)₃

Sản phẩm thu được gồm muối và glixerol dễ tan trong dung dịch nên sau bước 2 -> chất lỏng đồng nhất. 

Ở bước 3: để nguội và cho thêm dung dịch NaCl (muối ăn) bão hòa vào -> làm giảm độ tan của muối natri oleat,... thêm nữa khối lượng riêng của dung dịch lúc này cũng tăng lên

=> các muối hữu cơ (muối natri của các axit béo) bị tách ra khỏi dung dịch, nhẹ hơn dung dịch, tạo chất rắn màu trắng nổi lên trên dung dịch.

=> Các phát biểu A, B sai. D lưu ý dầu bôi trơn máy có thành phần là các hiđrocacbon khác dầu thực vật nên không thể thay thế. Còn đáp án C đúng vì phản ứng thủy phân: thủy là nước, phân là phân cắt, nếu không có nước thì phản ứng thủy phân sao xảy ra.

Câu 2:

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn họp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối \(C_{17}H_xCOONa\), \(C_{15}H_{31}COONa\)\(C_{17}H_yCOONa\) có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn họp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O₂. Giá trị của m là

A. 68,40. 

B. 60,20. 

C. 68,80. 

D. 68,84.

Xem đáp án và giải thích chi tiết câu 2 tại đây: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit

Trên đây là phương pháp giải bài tập về cho este hai chức, mạch hở X C7H10O4 tác dụng với NaOH và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM