Đốt nhôm trong bình đựng khí Clo thu được 26 7 g AlCl3

Đốt nhôm trong bình đựng khí Clo thu được 26,7 gam AlCl3 khối lượng Clo tham gia phản ứng là. Dựa vào kiến thức đã học các em hãy lựa chọn phương án chính xác nhất.

Đốt cháy nhôm trong bình đựng khí clo thu được 26,7 gam nhôm clorua. Khối lượng Clo tham gia phản ứng là

A. 2,24

B. 6,72

C. 21,3

D. 22,4

Đáp án: C. 21,3

Đốt cháy nhôm trong bình đựng khí clo thu được 26,7 gam nhôm clorua. Khối lượng Clo tham gia phản ứng là 21,3 gam

Giải thích

\(2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3\)

\(n_{Al}= n_{AlCl_3} = {26,7 \over 133,5} = 0,2 mol\)

Khối lượng của nhôm là: \(m_{Al} = 0,2 . 27 = 5,4 gam\)

Số mol của khí clo: \(n_{Cl_2}= {3 \over 2} n_{AlCl_3} = {3\over 2} . 0,2 = 0,3 mol\)

Thể tích khí clo tham gia phản ứng là

\(V_{Cl_2} = 0,3 . 22,4 = 6,72 (lít)\)

Khối lượng clo tham gia phản ứng là

\(m_{Cl_2} = 0,3 . 71 = 21,3 (gam)\)

Câu hỏi liên quan

1. Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường

(1) Cho bột nhôm vào bình khí clo.

(2) Sục khí H₂S vào dung dịch FeSO₄.

(3) Cho dung dịch Mg(NO₃)₂ vào dung dịch chứa FeSO₄ và H₂SO₄ loãng.

(4) Cho Cr₂O₃ vào dung dịch NaOH loãng.

(5) Cho dung dịch BaCl₂ vào dung dịch KHSO₄.

(6) Cho CrO₃ vào ancol etylic.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án : C.4

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 4.

Giải thích

(1) \(Al + Cl_2 \rightarrow AlCl_3\)

(2) Không phản ứng

(3) \(Fe^{2+} + H^+ + NO3^- \rightarrow {Fe}^{3+} + NO + H_2O\)

(4) Không phản ứng

(5) \(BaCl_2 + KHSO_4 \rightarrow BaSO_4 + KCl + HCl\)

(6) \(CrO_3 + C_2H_5OH \rightarrow Cr_2O_3 + CO_2 + H_2O\)

2. Khối lượng thuốc tím cần dùng để điều chế 4,48 lít khí clo là (biết H = 80%)

A. 12,64 gam

B. 15,8 gam

C. 12,64 gam

D. 15,8 gam

Đáp án: D. 15,8 gam

Xem giải thích đáp án câu 2 chi tiết tại đây: Để điều chế 4 48 lít khí Cl2 ở đktc thì cần bao nhiêu gam KMnO4 để tác dụng với dung dịch HCl đặc

3. Cho 3,9g Kali tác dụng hoàn toàn với Clo. Sản phẩm thu được hòa tan với nước thanh 250g dung dịch

a) Tính thể tích Clo đã phản ứng ( dktc )

b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được

Trả lời

\(n_K = 0,1\)

Phương trình phản ứng diễn ra như sau:

\(2K + Cl_2 \rightarrow 2KCl\)

Ta có \(n_{Cl_2}= {1 \over 2}n_K =0,05 mol\)

Thể tích khí clo tham gia phản ứng là : \(V_{Cl_2} = 0,05.22,4 = 1,12 (lit)\)

Nồng độ phần trăm dung dịch thu được là : C%\(_{KCl} ={ 0,1.74,5 \over 250} = 2,98\) %

Trên đây là phương pháp giải bài tập hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al Al2O3 trong 200ml dung dịch HCl 2M và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM