Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Long 2023 - 2024

Xuất bản: 12/06/2023 - Cập nhật: 26/06/2023 - Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Long 2023 - 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Vĩnh Long.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Vĩnh Long năm học 2023 - 2024 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Vĩnh Long.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Vĩnh Long năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Vĩnh Long công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 2023 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

(Theo DS trúng tuyển của trường)

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán39,00
Chuyên Văn29,25
Chuyên Anh37.95
Chuyên Sinh41,25
Chuyên Lý42,75
Chuyên Hóa35,25
Chuyên Sử33,75
Chuyên Địa38,75
Không chuyên35,45

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Long 2023

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long

Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long

Tên trườngChỉ tiêuĐiểm tuyển NV1Điểm tuyển NV2Điểm tuyển NV3
THPT Lưu Văn Liệt56228.75--
THPT Nguyễn Thông36225.0027.25-
THCS-THPT Trưng Vương32217.2522.00-
THPT Vĩnh Long64223.5025.25-
THPT chuyên N.B.Khiêm349Tuyển theo quy định trường chuyên
THPT Phạm Hùng49522.0022.2522.50
THCS-THPT Phú Quới36019.5020.75-
THPT Hòa Ninh24018.7521.25-
THPT Mang Thít36525.75--
THPT Nguyễn Văn Thiệt24217.0922.75-
THCS-THPT Mỹ Phước16018.0020.00-
THPT Võ Văn Kiệt44122.00--
THPT Nguyễn Hiếu Tự32518.5021.00-
THPT Hiếu Phụng21223.00--
THCS-THPT Hiếu Nhơn24218.5022.00-
THCS-THPT Phan Văn Đáng17321.50--
THCS-THPT Thanh Bình19717.0018.75-
THPT Bình Minh40423.50--
THPT Hoàng Thái Hiếu32320.5022.00-
THCS-THPT Đông Thành20613.7519.50-
THPT Tân Quới36320.2521.25-
THPT Tân Lược32623.25--
THCS-THPT Mỹ Thuận20015.0019.50-
THPT Trần Đại Nghĩa32226.50--
THPT Tam Bình24713.0024.25-
THCS-THPT Long Phú20119.75--
THPT Song Phú24216.00--
THPT Phan Văn Hòa32020.2523.00-
THPT Dân tộc nội trú7028.00--
THPT Trà Ôn40326.75--
THPT Lê Thanh Mừng24220.0025.25-
THPT Hựu Thành28121.75--
THPT Vĩnh Xuân36221.25--
THCS-THPT Hòa Bình28223.25--

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long Công lập

TRƯỜNGNV1NV2NV3
Lưu Văn Liệt29,75
Nguyễn Thông25,2526,00
Trưng Vương17,2524,75
Vĩnh Long22,2526,25
Dân tộc nội trú25,16
Phạm Hùng1919,5
Phú Quới18,7520,7521,25
Hòa Ninh17,2517,524,5
Nguyễn Văn Thiệt1213,75
Mỹ Phước1415,5
Võ Văn Kiệt20
Nguyễn Hiếu Tự17,7520,25
Hiếu Phụng22
Hiếu Nhơn19,520,75
Bình Minh27,25
Hoàng Thái Hiếu16,2519,25
Tân Quới1619
Tân Lược18,5
Mỹ Thuận13,251515
Trần Đại Nghĩa22,75
Tam Bình1221,5
Long Phú22,5
Song Phú17,7520
Phan Văn Hòa15,517
Trà Ôn24,25
Lê Thanh Mừng16,2523
Hựu Thành22
Đông Thành16,2517,25
Vĩnh Xuân22,75
Hòa Bình19,5
Mang Thít23,25
Thanh Bình14,017,0
THCS & THPT Phan Văn Đáng21,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2021

Đang cập nhật...

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán
Chuyên Văn
Chuyên Anh
Chuyên Sinh
Chuyên Lý
Chuyên Hóa
Chuyên Sử
Chuyên Tin
Không chuyên

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2020

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán40,50
Chuyên Văn39,75
Chuyên Anh
Chuyên Sinh
Chuyên Lý
Chuyên Hóa33,75
Chuyên Sử
Chuyên Tin
Không chuyên27,25

Điểm chuẩn các trường công lập

TRƯỜNGĐiểm chuẩn
Lưu Văn Liệt24,50
Nguyễn Thông22,25
Trưng Vương16,00
Vĩnh Long23,50
Năng khiếu thể dục thể thao
Phạm Hùng
Phú Quới
Hòa Ninh17,00
Nguyễn Văn Thiệt
Mỹ Phước
Võ Văn Kiệt24,00
Nguyễn Hiếu Tự15,00
Hiếu Phụng
Hiếu Nhơn
Bình Minh27,50
Hoàng Thái Hiếu
Tân Quới19,25
Tân Lược20,50
Mỹ Thuận
Trần Đại Nghĩa
Tam Bình
Long Phú
Phú Thịnh
Phan Văn Hòa
Trà Ôn24,50
Lê Thanh Mừng
Hựu Thành
Vĩnh Xuân20,00
Hòa Bình25,00
THCS & THPT Phan Văn Đáng21,50

Trên đây là điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo NV1, các trường sẽ đề xuất giảm điểm chuẩn hoặc xét tuyển điểm theo NV2 sau khi Sở GD&ĐT phê duyệt.

Điểm chuẩn năm học 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2019

TRƯỜNGNV1NV2
Lưu Văn Liệt23.50
Nguyễn Thông23.50
Trưng Vương16
Vĩnh Long23.50
Năng khiếu thể dục thể thao
Phạm Hùng
Phú Quới1718,7
Hòa Ninh
Nguyễn Văn Thiệt
Mỹ Phước
Võ Văn Kiệt
Nguyễn Hiếu Tự15,00
Hiếu Phụng
Hiếu Nhơn
Bình Minh20,2522,5
Hoàng Thái Hiếu
Tân Quới
Tân Lược
Mỹ Thuận
Trần Đại Nghĩa
Tam Bình
Long Phú24
Phú Thịnh
Phan Văn Hòa
Trà Ôn23,25
Lê Thanh Mừng
Hựu Thành
Vĩnh Xuân
Hòa Bình1921

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long 2019

Lớp chuyênĐiểm chuẩnSố lượng học sinh trúng tuyển
Chuyên Toán40.2570
Chuyên Văn37,2535
Chuyên Anh40.2570
Chuyên Sinh31.5017
Chuyên Lý41.0050
Chuyên Hóa38.0050
Chuyên Sử29.7512
Chuyên Tin34.255
Không chuyên28.7535

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2018

Tên trường THPT; THCS- THPT

Nguyện vọng 1

Trong  địa bàn

Ngoài địa bàn

Lưu Văn Liệt

34,5

39

Nguyễn Thông

25

30

Trưng Vương

16

19,25

Vĩnh Long

25

30

Năng khiếu TDTT

12

Không

Phạm Hùng

21

25

Phú Qưới

17

20,5

Hòa Ninh

15

Không

Mang Thít

26,5

30,75

Nguyễn Văn Thiệt

14

17,75

Mỹ Phước

18

21,5

Võ Văn Kiệt

24

29

Nguyễn Hiếu Tự

16

19

Hiếu Phụng

19,75

23

Hiếu Nhơn

16

Không

Bình Minh

27

32

Hoàng Thái Hiếu

17

20,5

Tân Qưới

16

Không

Tân Lược

17,75

21,25

Mỹ Thuận

13,25

15,75

Trần Đại Nghĩa

27,50

Không

Tam Bình

14

Không

Long Phú

24,50

Không

Song Phú

14

Không

Phan Văn Hòa

20

24

Trà Ôn

26

Không

Lê Thanh Mừng

16

19,25

Hựu Thành

22,5

27

Vĩnh Xuân

19,75

Không

Hòa Bình

19

22,75

TP Dân tộc nội trú

26,5

không

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

Lớp chuyênĐiểm chuẩnSố lượng học sinh trúng tuyển
Chuyên Toán3970
Chuyên Văn37,2535
Chuyên Anh42,9570
Chuyên Sinh40,517
Chuyên Lý45,7535
Chuyên Hóa4335
Chuyên Sử32,54
Chuyên Tin40,56
Không chuyên30,2535

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017

TRƯỜNGNV1NV2
Lưu Văn Liệt29,2533
Nguyễn Thông2024
Trưng Vương13,2516,5
Vĩnh Long21,525
Năng khiếu thể dục thể thao11,75
Phạm Hùng1719,25
Phú Quới1821,5
Hòa Ninh1417
Nguyễn Văn Thiệt11
Mỹ Phước18,5
Võ Văn Kiệt25,5
Nguyễn Hiếu Tự1417
Hiếu Phụng15
Hiếu Nhơn16
Bình Minh21,525,5
Hoàng Thái Hiếu1315,5
Tân Quới1720,5
Tân Lược18
Mỹ Thuận14
Trần Đại Nghĩa26,532
Tam Bình14,5
Long Phú18,5
Phú Thịnh18,25
Phan Văn Hòa18,75
Trà Ôn24,75
Lê Thanh Mừng14,7517,75
Hựu Thành16
Vĩnh Xuân17
Hòa Bình19

Trên đây là tất cả các thông tin điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Vĩnh Long các năm gần đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM