Điểm chuẩn vào 10 năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm học 2021 - 2022 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Tuyên Quang.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Tuyên Quang năm học 2021- 2022 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Tuyên Quang.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Tuyên Quang

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Tuyên Quang năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Tuyên Quang Công lập

(cập nhật)

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Tuyên Quang

New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Tuyên Quang năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Tuyên Quang

Chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tỉnh Tuyên Quang

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Tuyên Quang 2018/19

TRƯỜNGNV1NV2GHI CHÚ
THPT Nguyễn Văn Huyên
THPT Sông Lô
THPT Ỷ La
THPT Tân Trào
THPT Chuyên tỉnh
THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang
THPT Lâm Bình
THPT Thượng Lâm
THPT Na Hang
THPT Yên Hoa
THPT Hòa Phú
THPT Hà Lang
THPT Minh Quang
THPT Kim Bình
THPT Chiêm Hóa
THPT Đầm Hồng
THPT Thái Hòa
THPT Phù Lưu
THPT Hàm Yên
THPT Tháng 10
THPT Xuân Huy
THPT Trung Sơn
THPT Xuân Vân
THPT Kháng Nhật
PT DTNT ATK Sơn Dương
THPT Đông Thọ
THPT ATK Tân Trào
THPT Kim Xuyên
THPT Sơn Dương
THPT Sơn Nam

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Tuyên Quang qua các năm!

Anh Đức (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM