Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2023

Xuất bản: 01/06/2023 - Cập nhật: 02/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh năm học 2023 - 2024 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Tây Ninh các năm.

Đề thi tuyển sinh môn Anh vào 10 Tây Ninh năm học 2023-2024 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2023

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 357

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 B 21 B 31 D
2 A 12 A 22 A 32 B
3 D 13 B 23 D 33 C
4 A 14 B 24 B 34 D
5 C 15 B 25 A 35 A
6 A 16 D 26 C 36 D
7 C 17 D 27 C 37 A
8 C 18 B 28 C 38 C
9 B 19 C 29 A 39 B
10 D 20 C 30 D 40 D

ĐỀ THI

Mã đề 357

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2023 trang 1
Đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2023 trang 2
Đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2023 trang 3
Đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2023 trang 4

Xem thêm thông tin:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022

Đang cập nhật...

Đáp án mã 896

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 mã 896
Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 D 21 A 31 D
2 B 12 D 22 C 32 C
3 D 13 C 23 A 33 C
4 D 14 D 24 A 34 D
5 C 15 D 25 A 35 A
6 A 16 B 26 B 36 C
7 B 17 C 27 A 37 B
8 B 18 C 28 B 38 D
9 B 19 B 29 B 39 D
10 A 20 A 30 A 40 C

Key tiếng anh Tây Ninh 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 ảnh 1
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 ảnh 2
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 ảnh 3
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 ảnh 4

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021

Mã đề 628

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 1
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 2
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 3
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 4

]Đáp án Anh vào 10 Tây Ninh 2021 mã đề 628

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 B 31 C
2 C 12 B 22 C 32 B
3 A 13 C 23 C 33 C
4 D 14 A 24 D 34 A
5 B 15 B 25 D 35 A
6 B 16 A 26 A 36 C
7 D 17 D 27 C 37 D
8 B 18 D 28 C 38 A
9 C 19 D 29 C 39 B
10 B 20 D 30 A 40 C

Đáp án mã 743 thi vào 10 Tây Ninh 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 C 21 A 31 C
2 D 12 C 22 B 32 A
3 D 13 A 23 C 33 B
4 B 14 C 24 C 34 A
5 A 15 B 25 B 35 B
6 C 16 D 26 B 36 D
7 D 17 A 27 B 37 A
8 D 18 A 28 C 38 D
9 A 19 C 29 D 39 B
10 C 20 D 30 B 40 B

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 chính thức tỉnh Tây Ninh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 07/06/2021.

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh các năm trước

Năm 2020 (Năm 2020 tỉnh Tây Ninh chỉ tuyển sinh 2 môn Văn, Toán)

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tây Ninh 2019

đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2019
 

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại linkđề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2019

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Tây Ninh năm học 2018 - 2019

Mã đề 108
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer that best completes each unfinished sentence; best substitutes the underlined part; or has the same meaning to the sentence given.

Câu 1: There was ______ traffic that we were an hour late.

A. so much     B. so few             C. so many          D. so little

Câu 2: Maths and English are __________ for all students, but art and music are optional.

A. national      B.compulsory           C. official          D. traditional

Câu 3: The Internet has ________ developed and become part of our everyday life.

A. increasingly            B. to increase              C. increasing            D. increase

Câu 4: The film excited us all a lot.

A. We were exciting about all of the film.

B. The film made all of us a lot exciting.

C. We found the film very excited.

D. All of us were excited about the film.

Câu 5: Her mother suggested ______ out for dinner.

A. to go            B. going              C. go                     D. to going

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề anh thi vào lớp 10 Tây Ninh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Tây Ninh 2017

đề thi vào lớp 10 môn Anh 2017 Tây Ninh
 

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn Anh 2017 Tây Ninh

   Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Tây Ninh năm 2022 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Anh các năm trước.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM