Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Tây Ninh năm học 2021 - 2022 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn toán Tây Ninh các năm trước.

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào 10 Tây Ninh năm học 2021 - 2022 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 chính thức tỉnh Tây Ninh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 07/06/2021.

Đề th vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2021

Đáp án Toán vào 10 tỉnh Tây Ninh 2021

Câu 1:.

\(\begin{aligned} P &=3 \sqrt{4}+2 \sqrt{25}-\sqrt{16} \\ &=3 \sqrt{2^{2}}+2 \sqrt{5^{2}}-\sqrt{4^{2}} \\ &=3.2+2.5-4 \\ &=6+10-4 \\ &=12 . \\ \end{aligned}\)

Vậy P=12

Câu 2:

\(\Delta=7^{2}-4.12=49-48=1>0\)

\(⇒ x_{1}=\frac{7+\sqrt{1}}{2}=4 \text { và } x_{2}=\frac{7-\sqrt{1}}{2}=3 \text { . }\)

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm: S= {3 ; 4}

Câu 3. 

Biểu thức  \(T=\dfrac{x^{2}+1}{3 x-2}\) xác định  \(\Leftrightarrow 3 x-2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \dfrac{2}{3}\) .

Vậy \(x \neq \dfrac{2}{3}\) thì biểu thức đã cho xác định.

Câu 4.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2021 câu 4

Câu 5
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2021 câu 5

Câu 6
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2021 câu 6

Câu 7
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2021 câu 7

Câu 8
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2021 câu 8

Câu 9
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2021 câu 9

Câu 10
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2021 câu 10

[HOT]

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh các năm

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2020

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2020 Tây Ninh

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2020 Tây Ninh

Đề thi vào lớp 10 môn toán Tây Ninh năm 2019

đề thi vào lớp 10 môn toán Tây Ninh 2019

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn toán Tây Ninh 2019 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tây Ninh 2018

đề thi toán vào lớp 10 Tây Ninh 2018

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi toán vào lớp 10 Tây Ninh 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán Tây Ninh 2017

đề thi vào lớp 10 môn toán 2017 Tây Ninh

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn toán 2017 Tây Ninh

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Tây Ninh năm 2021 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem thêm thông tin tuyển sinh

  Hoài Anh (Tổng hợp)
  Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
  Rồi
  Chưa

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM