Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Xuất bản: 15/07/2020 - Cập nhật: 17/07/2020 - Tác giả:

Cùng tham khảo đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 môn Anh Chuyên Sư Phạm Hà Nội mã đề 485 vừa diễn ra gồm 85 câu trắc nghiệm làm trong 120 phút.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Anh của Chuyên Sư Phạm Hà Nội như sau:

Đáp án trong ảnh đề không phải là đáp án của chúng tôi, theo dõi bên dưới.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội trang 1
Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội trang 2
Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội trang 3
Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội trang 4
Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội trang 5
Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội trang 6
Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội trang 7
Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội trang 8

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Chuyên Sư Phạm Hà Nội 2020

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21D31D
2D12B22C32C
3B13D23D33A
4A14B24A34C
5C15B25A35B
6A16C26B36C
7A17B27B37B
8C18A28D38
9C19B29C39
10A20D30C40

38.D

39.I

40.C

41. J

42. E

43. A

44. G

45. F

46.customary

47.considered

48. noticeable

49. membership

50. determinant

51. society

52. analysis

53. narrowly

54. anthropologists

55. overworked

56. only

57. able

58. free

59. released

60. migrating

61. neted

62. distances

63. direction

64. explanation

65. mystery

66. in

67. √

68. √

69. best

70. one

71. which

72. running

73. the

74. not

75. only

Question 76: Debbie bought the big house because she wanted to open a hotel. (VIEW)

=> Debbie bought the big house with a view to opening  a hotel.

Question 77: "If you don't apologise immediately, I'm leaving." she told him. (THREATENED)

- She threatened to leave unless  he apologised immediately.

Question 78: I never thought that I would win a prize. (CROSSED)

- It never crossed my mind that I would win a prize.

Question 79: Mike will give you lots of excuses for being late, don't believe any of them. (MANY)

- No matter how many excuses Mike gives you for being late, don't believe any of them.

Question 80: The incident ruined my chances of promotion (PAID)

-The incident put paid to my chances of  promotion

Question 81: Tom didn't celebrate until he received the job offer in writing.

- Not until Tom received the job offer in writing did he celebrate

Question 82: The number of students applying to this university has increased by 10%.

- There has been a 10% increase in the number of students applying to this university

Question 83: They believe that the manager absconded with the company's pension fund money.

- The manager is believed to have absconded with the company's pension fund money

Question 84: You pay $ 20 a month for a period of one year.

- You pay in 12 successive monthly instalments of 20 dollars

Question 85: It wasn't necessary for you to go to so much trouble on my behalf.

- You needn't have gone to so much trouble on my behalf

-/-

Các môn thi khác

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 của Chuyên Sư Phạm Hà Nội được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM