Đáp án đề Anh tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận 2020

Xuất bản: 24/07/2020 - Cập nhật: 10/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề Anh tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận 2020 với hướng dẫn chi tiết các câu hỏi có trong đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm nay.

Xem ngay đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bình Thuận được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

NEW : Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận 2021

Đáp án
đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Bình Thuận 2020

Dự kiến: Đáp án đề Anh tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 - 40 phút

âuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11A21A
2A12A22C
3D13D23T
4C14B24F
5C15D25T
6D16C
7B17B
8C18D
9A19D
10D20B

26. What are people in the countryside like?

➞ People in the countryside are simple, kind and hospitable and always willing to help each other

27. How do the farmers in small communities make a living?

➞ The farmers in small communities make a living by growing rice, raising cattle or making traditional crafts.

28. Do the farmers in villages wish health and luck for their families at the temples and pagodas?

➞ Yes, they do

29. ______ are concerned about the use of dynamite to catch fish. (ENVIRONMENT)

➞ environmentalists

30. We are talking about the preservation of ______  resources. (NATUREL)

➞ natural

31. carrying /you/for/ this/mind /me/would / suitcase/?

➞ Would you mind carrying this suitcase for me?

32. a large garden/ used to /I/with/a house / live in /.

➞ I used to live in a house with a large garden.

33. I'm sorry I can't solve this problem.

➞  I wish I could solve this problem.

34. Hoa asked me:"Are you going to Hoi An tomorrow?"

➞  Hoa asked me if I was going to Hoi An the following day.

35. He collected these stamps five years ago.

➞  These stamps were collected by him five years ago.

36. Spending the weekend in the countryside is very exciting.

➞  It’s very exciting to spend the weekend in the countryside.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp môn Anh của Bình Thuận như sau:

Sở GD&ĐT  Bình Thuận

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC: 2020 - 2021

Môn: Tiếng Anh

đề Anh tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận 2020 trang 1
đề Anh tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận 2020 trang 2

-/-

Các môn thi khác

- Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 Bình Thuận 2020

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 nằm trong tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận qua các năm được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng đáp án đề Anh tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận 2020 của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM