Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Bình năm học 2021-2022 được cập nhật nhanh nhất tại đây. Tuyển tập đề vào 10 Quảng Bình môn Toán qua các năm

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2021-2022 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh và chính xác kèm đáp án bên dưới.

Tham khảo chi tiết đề thi chính thức tại đây:

(Mã đề 002 có cách làm tương tự, các em tham khảo giải đề thi mã 001 dưới đây)

Đáp án mã 01 vào 10 Quảng Bình 2021

Câu 1

a) \(\begin{aligned} & A=\sqrt{8}-\sqrt{32}+\sqrt{50}\\ &A=\sqrt{8}-\sqrt{32}+\sqrt{50}\\ &A=\sqrt{2^{2} \cdot 2}-\sqrt{4^{2} \cdot 2}+\sqrt{5^{2} \cdot 2}\\ &A=2 \sqrt{2}-4 \sqrt{2}+5 \sqrt{2}\\ &A=(2-4+5) \sqrt{2}\\ &A=3 \sqrt{2}\\ &\text { Vậy } A=5 \sqrt{2} \text { . } \end{aligned}\)

b)

\(B=\left(3+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}\right) \cdot\left(3-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right)( với\,\,a \geq 0, a \neq 1).\)

Với \(a \geq 0, a \neq 1\) ta có:

\(B=\left(3+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}\right) \cdot\left(3-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right)\)

\(B=\left(3+\frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}+1)}{\sqrt{a}+1}\right) \cdot\left(3-\frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)}{\sqrt{a}-1}\right)\)

\(B=(3+\sqrt{a}) \cdot(3-\sqrt{a})\)

B = 9 - a

Vậy với \(a \geq 0, a \neq 1\) thì B = 9-a.

Câu 2

a)

Để hàm số y=(m-1) x+2 đồng biến trên ℝ thì m-1>0 ⇒ m>1.

Vậy hàm số y=(m-1) x+2 đồng biển trên ℝ khi m>1.

b) \(\left\{\begin{array} { l }  { 3 x + 2 y = 8 } \\ { 3 x - 4 y = 2 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l }  { 6 y = 6 } \\ { 3 x + 2 y = 8 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l }  { y = 1 } \\ { 3 x + 2 = 8 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} y=1 \\ x=2 \end{array}\right.\right.\right.\right.\)

Câu 3.

a) \(\text { Với } m=1 \text { thì (1) trờ thành } x^{2}-6 x+5=0 \text { . }\)

Ta có a+b+c = 1-6+5=0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

\( \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=\frac{c}{a}=5. \end{array}\right.\)

Vậy khi m=1 thì tập nghiềm của phương trình là S= {1 ; 5}.

b) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

\(x_{1}, x_{2} \Leftrightarrow \Delta^{\prime}>0 \Leftrightarrow 9-m-4>0 \Leftrightarrow 5-m>0 \Leftrightarrow m<5\) .

Khi đó áp dụng hệ thức Vi- ét ta có

\(\left\{\begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=6 \\ x_{1} x_{2}=m+4 \end{array}\right.\)

Khi đó ta có: 

\(\begin{aligned} 2020\left(x_{1}+x_{2}\right)-2021 x_{1} x_{2}=2014 \\ \Leftrightarrow 2020.6-2021 .(m+4)=2014 \\ \Leftrightarrow 12120-2021 m-8084=2014 \\ \Leftrightarrow 2021 m=2022 \\ \Leftrightarrow m=\frac{2022}{2021}(\mathrm{tm}) \\ \text { Vậy } m=\frac{2022}{2021} . \end{aligned}\)

Câu 4.

Áp dụng BĐT Cô-si ta có

\(\begin{aligned} &\sqrt{16 a(15 a+b)} \leqslant \frac{16 a+15 a+b}{2}=\frac{31 a+b}{2}\\ &\sqrt{16 b(15 b+a)} \leq \frac{16 b+15 b+a}{2}=\frac{31 b+a}{2}\\ &\Rightarrow \sqrt{16 a(15 a+b)}+\sqrt{16 b(15 b+a)} \leq \frac{31 a+b+31 b+a}{2}=16(a+b)\\ &\Rightarrow \sqrt{a(15 a+b)}+\sqrt{b(15 b+a)} \leq 4(a+b)\\ &\Rightarrow \frac{a+b}{\sqrt{a(15 a+b)}+\sqrt{b(15 b+a)}} \geq \frac{1}{4}(d p c m)\\\end{aligned}\)

Dấu "=" xày ra khi và chi khi

\(\left\{\begin{array}{l} 16 a=15 a+b \\ 16 b=15 b+a \end{array} \Leftrightarrow a=b\right. \text { . } \)

Câu 5

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Bình năm học 2021 câu 5
 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2021-2022

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Toán năm 2021 tỉnh Quảng Bình sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 08/06/2021.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2021 mã 001

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2021 mã 002
 

Cùng ôn tập với đề thi vào 10 các năm trước đã được tổng hợp dưới đây:

Đề thi vào 10 môn Toán Quảng Bình các năm

Năm 2019

Câu 2. (1,5 điểm). Cho hàm số y=(a-2)x+5 có đồ thị là đường thẳng d

a) Với giá trị nào của a để Hàm số đồng biến trên R

b) Tìm a để đường thẳng d đi qua điểm M(2;3)

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2019

Năm 2013-2014

Đề thi vào 10 quảng bình năm 2014

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm 2013 - 2014

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 và các năm trước của tỉnh Quảng Bình mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM