Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 TPHCM

Xuất bản ngày 28/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh TPHCM năm 2020 chính thức từ Sở GD&ĐT TPHCM chi tiết các câu hỏi giúp các em tham khảo và so sánh kết quả.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 TPHCM và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

NEW: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh TP HCM 2021

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Câu tự luận

V. Use the correct form of the word given in each sentence. (1.5 pts)

25/ _____, my childhood friends get together for entertainment.       (occasion)

26/ Her performance was so _____ that we all stood up to clap our hands.      (Impress)

27/ The ____ for the Best Actress cried when her name was announced.        (nominate)

28/ Most accidents can be avoided if people pay more____.         (attend)

29/ The aim is to raise people's awareness of the ____ of rhinos.         (conserve)

30/ My creative sister spends all her free time ____ her own room.         (decorate)

VI. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5 pt)

31/ have been added / fashionable / Modern patterns/to make it more / to the Ao dai /

32/ language is / Nowadays, compulsory for / students of all ages / leaming a foreign /

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it (2.0 pts)

33/ "Why don't you clear up the garbage before leaving, Linh?" said Mai.

→ Mal suggested that _____.

34/ We haven't used these machines for a long time

→ It's been ____.

36/ Thu is the best tennis player in the club.

→ No-one else in the club can _____.

36/ It's a pity they are travelling on uncomfortable buses

→ They wish they ____.

Chi tiết đề thi

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 TPHCM trang 1
đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 TPHCM trang 2
đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 TPHCM trang 3
đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 TPHCM trang 4

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh TPHCM 2020

Đáp án đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2020 HCM chính thức

đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 TPHCM

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D9D17C
2C10B18D
3C11C19A
4A12D20B
5B13FALSE21C
6A14FALSE22D
7C15TRUE23A
8A16TRUE24C

V. Use the correct form of the word given in each sentence. (1.5 pts)

25.  Occasionally

26.  Impressive

27.  Nominee

28.  Attention

29.  Conservation

30.  Decorating

VI. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5 pt)

31. Modern patterns have been added to the Ao dai to make it more fashionable.

32. Nowadays, leaming a foreign language is compulsory for students of all ages.

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it (2.0 pts)

33/ "Why don't you clear up the garbage before leaving, Linh?" said Mai.

→ Mai suggested that Linh should clear up the garbage before leaving.

34/ We haven't used these machines for a long time

→ It’s been a long time since the last time we use these machines.

35/ Thu is the best tennis player in the club.

→ No-one else in the club can play tennis better than Thu.

36/ It's a pity they are travelling on uncomfortable buses.

→ They wish they weren't travelling on uncomfortable buses.

-/-

Các môn thi khác

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 TPHCM

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 TPHCM

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 củaTPHCM được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM