Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm học 2018.

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018

Đề thi:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH


 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: TOÁN (không chuyên)
Ngày thi: 01 tháng 06 năm 2018
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi)

đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018

---HẾT---
 

Đáp án:


 

Đề thi đang được giải, các bạn có thể xem đáp án chính thức của đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018 tại đây: https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-tay-ninh-2018

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu