Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022

Xuất bản ngày 09/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2022 - 2023 nhanh và chính xác. Tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Vũng Tàu các năm trước.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2022 - 2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

[HOT]

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu các năm trước bên dưới:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022

Đề thi

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022 trang 1
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022 trang 2
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022 trang 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022 trang 4

Phần Nghe

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2022 phần nghe

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Vũng Tàu các năm trước

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh Vũng Tàu năm 2020

I. LISTENING (2.0 points)

II. CIRCLE the word or phrase that best completes each of the sentences. (2.5 points)

1. The opening ceremony will be held ______ Friday morning.

A. in

B. on

C. at

D. for

2. Tomorrow, we will go to ______ zoo to have a look at the animals we love.

A. the

B. a

C. an

D. Ø

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Bà Rịa Vũng Tàu

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Anh năm 2022 và một số đề thi vào 10 môn Anh các năm trước của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
  Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
  Hủy

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM