Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2021-2022 chính xác. Tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Vũng Tàu các năm trước.

Đề thi tuyển sinh môn Anh vào 10 Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2021-2022 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 chính thức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 04/06/2021.

[HOT]

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Vũng Tàu các năm trước

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh Vũng Tàu 2020

I. LISTENING (2.0 points)

II. CIRCLE the word or phrase that best completes each of the sentences. (2.5 points)

1. The opening ceremony will be held ______ Friday morning.

A. in

B. on

C. at

D. for

2. Tomorrow, we will go to ______ zoo to have a look at the animals we love.

A. the

B. a

C. an

D. Ø

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Bà Rịa Vũng Tàu

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Anh các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem thêm thông tin tuyển sinh

  Hoài Anh (Tổng hợp)
  Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
  Rồi
  Chưa

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM