Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn (có đáp án)

Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2021-2022 cập nhật nhanh . Tuyển tập đề vào 10 Bắc Kạn môn Anh qua các năm.

Chính thức Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm học 2021-2022 kèm đáp án được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn sẽ diễn ra vào thời gian tới và đề thi môn Tiếng Anh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 15/06/2021.

Cùng ôn tập với đề thi các năm trước để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Đề thi vào 10 tỉnh Bắc Kạn các năm trước

Năm 2020

đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn trang 1

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn

Năm 2019

Câu 1. Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  1. A. comic                     B. cotton                      C. locate                         D. novel
  2. A. moved                   B. smoked                    C. stopped                     D. missed
  3. A. meat                      B. seat                          C. great                          D. mean
  4. A. consist                  B. design                     C. risen                           D. music
  5. A. watches               B. washes                    C.glasses                        D. likes

Xem chi tiết đáp án tại link: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Năm 2018 - Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Kạn

I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the of three in pronunciation in each of the following questions.

1.A. skyB. denyC. differentlyD. cry
2.A. televisionsB. doorsC. windowsD. lights
3.A. stoppedB. laughed C. walkedD. stayed
4.A. aboutB. aroundC. shouldD. sound
5.A. plumberB. badmintonC. borrowD. book

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề Anh thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2021 và các năm trước của tỉnh Bắc Kạn mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM