Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Kạn 2022 (có đáp án)

Xuất bản: 27/05/2021 - Cập nhật: 04/05/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm học 2022 - 2023 cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Tuyển tập đề vào 10 Bắc Kạn môn Anh qua các năm.

Chính thức Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2022 kèm đáp án sẽ được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất ngay sau khi kết thúc môn thi. Mời bạn đọc tham khảo!

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Kạn 2022

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Bắc Kạn các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Bắc Kạn:

Cùng ôn tập với đề thi các năm trước để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Đề thi vào 10 tỉnh Bắc Kạn các năm trước

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2021

De thi tieng Anh vao lop 10 tinh Bac Kan nam 2021 trang 1
De thi tieng Anh vao lop 10 tinh Bac Kan nam 2021 trang 2
De thi tieng Anh vao lop 10 tinh Bac Kan nam 2021 trang 3
De thi tieng Anh vao lop 10 tinh Bac Kan nam 2021 trang 4

Đáp án tham khảo:

1. D2. C3. D4. B5. A6. C7. B8. C9. C10. B
11. B12. D13. B14. B15. A16. B17. C18. A19. B20. C
21. A22. C23. B24. A25. D26. C27. A28. C29. B30. C
31. B32. D33. A34. C35. D36. A37. D38. A39. D40. C

41. writes

42. is having

43. didn't watch

44. play hide and seek when I was a child.

45. worked in that company for 15 years.

46. will be built here.

47. Minh took part in playing tennis with us.

48. Spending free time in the countryside is very wonderful.

49. She said to me that she would come to see me as soon as possible.

50. If had a chance to meet an alien, I would invite him to visit my house.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2020

đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn trang 1

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Câu 1. Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  1. A. comic                     B. cotton                      C. locate                         D. novel
  2. A. moved                   B. smoked                    C. stopped                     D. missed
  3. A. meat                      B. seat                          C. great                          D. mean
  4. A. consist                  B. design                     C. risen                           D. music
  5. A. watches               B. washes                    C.glasses                        D. likes

Xem chi tiết đáp án tại link: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Năm 2018 - Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Kạn

I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the of three in pronunciation in each of the following questions.

1.A. skyB. denyC. differentlyD. cry
2.A. televisionsB. doorsC. windowsD. lights
3.A. stoppedB. laughed C. walkedD. stayed
4.A. aboutB. aroundC. shouldD. sound
5.A. plumberB. badmintonC. borrowD. book

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề Anh thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2022 và các năm trước của tỉnh Bắc Kạn mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM