Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - Đề số 4

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 4 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu giúp các em học sinh cùng phụ huynh học bài và ôn luyện tại nhà.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 đề số 4 bao gồm rất nhiều dạng bài tập khác nhau tổng hợp toàn bộ kiến thức các em đã học ở lớp 1, qua đó giúp các em ôn luyện kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Bộ đề có kèm theo đáp án và lời giải chi tiết giúp các em hiểu bài hơn, ngoài ra phụ huynh hoặc thầy cô giáo có thể tải file đính kèm ở cuối bài viết và in ra để các em học sinh tự hoàn thành bài làm của mình rồi sau đó so sánh với đáp án.

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề số 4

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề số 4

A.   Phần trắc nghiệm (6đ) ( mỗi bài đúng được 1 điểm) 

Khoanh vào chỗ trống trước câu trả lời đúng.

Bài 1: Kết quả của các phép tính sau: 

a) 20 + 50 là:

A. 30                                                      B.  70                                                       C. 50

b)   15 + 2 là:

A. 14                                                        B.  13                                                        C. 17

c)    17 – 4 là:

A. 11                                                       B.  12                                                       C. 13

d)    30 - 20 là:

A. 10                                                        B.  20                                                        C. 30

Bài 2: Kết quả của các phép tính sau là: 

a)    50 + 10 - 30 là:

A. 60                                                        B.  30                                                        C. 40

b)    13 + 4 - 2 là:

A. 14                                                        B.  13                                                        C. 15

Bài 3:

a) Khoanh vào số lớn nhất: 15, 19, 12, 16 là:

A. 19                                                        B.  15                                                        C. 12
 
b) Khoanh vào số bé nhất : 80, 30, 60, 40 là:

A. 80                                                       B.  30                                                        C. 40

Bài 4: Dấu thích hợp của các phép tính sau

a) 17 - 7…..11 là

A.   \( >\)                                                        B. \(<\)                                                        C.    =

b) 50……30 + 20 là:

A. \( >\)                                                          B. \(<\)                                                         C.    =

Bai 5:

a)    Số liền trước của 10 là

A. 9                                                         B. 10                                                          C. 10

b)    Số liền sau của 9 là:

A. 9                                                          B. 11                                                          C. 10

Bai 6:

a)    Viết theo thứ tự từ bé đến lớn các số 50, 20, 80, 60, 40 là:

A. 20, 60, 40, 50, 80    

B. 20, 40, 50, 60, 80

b)    Viết theo thứ tự từ lớn đến bé các số 20, 50, 80, 10, 40 là: 

A. 80, 50, 40, 20, 10    

B. 20, 80, 40, 50, 10.

B.    Phần tự luận (4 điểm)

Bài 1: Lan có 14 quả bóng, Hải có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quả bóng

Bài giải

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


Bài 2: Giỏ thứ nhất đựng 50 quả táo, giỏ thứ hai đựng 10 quả táo. Hỏi cả hai giỏ đựng bao nhiêu quả táo

Bài giải

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 4

A.    TRẮC NGHIỆM

Câu 1:    

a) B             b) C             c) C             d ) A

Câu 2:    a) B             b) C

Câu 3:     a) A             b) B

Câu 4:     a) A             b) C

Câu 5:     a) A             b) C

Câu 6: 

a) từ bé đến lớn: B    

b) từ lớn đến bé : A

B. TỰ LUẬN

Câu 1: Số quả bóng hai bạn có là : 

14 + 3 = 17 (quả bóng)    

Đáp số: 17 quả bóng

Câu 2:    Số quả táo cả hai giỏ đựng là: 

50 + 10 = 60 (quả táo)    

Đáp số: 60 quả táo

*********************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 4 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 1 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
10/11/2019    08:00 AM
Back to top