Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 - Đề số 6

Xuất bản: 20/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 đề số 4 kèm đáp án chi tiết, tham khảo tài liệu ôn tập nhằm nắm được các dạng bài của đề kiểm tra 45 phút toán 6 chương 1 Số tự nhiên.

Mục lục nội dung

Mời các em tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 đề số 6 bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp trong chương 1 toán 6 phần Số tự nhiên. 

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 - Đề số 6

Bài 1. Tìm x ∈ N, biết (10 – 4x) + 120 : 2³ = 1 + 4²

Bài 2. Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên x sao cho 257 – 16² ≤ x < 35 : (2³ -3)

Bài 3. Tìm các chữ số x, y sao cho \(\overline {2x39y} \) chia hết cho cả 2, 5 và 9

Bài 4. Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Sau khi chia đều thành các phần tử thì còn dư 13 quyển vở, 8 bút bi và 2 tập giấy. Tính số phần và mỗi loại có trong một phần.

Bài 5. Tìm ƯCLN và BCNN của 24, 36 và 120

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 đề số 3

Bài 1. Ta có:

(10 – 4x) + 120 : 2³ = 1 + 4²   

\(\Leftrightarrow\) 10 – 4x + 15 = 17

\(\Leftrightarrow\) 25 – 4x = 17

\(\Leftrightarrow\)   4x = 25 – 17

\(\Leftrightarrow\)  4x = 8

\(\Leftrightarrow\)  x = 2

Kết luận: Vậy x = 2

Bài 2. Ta có: 257 – 16² ≤ x < 35 : (2³ – 3)

⇒ 257 – 256 ≤ x < 35 : 5 ⇒ 1 ≤ x < 7

Kết luận: Vậy A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Bài 3. Vì \(\overline {2x39y}  \;\vdots\; 5 \Rightarrow \left[ \matrix{  y = 0 \hfill \cr  y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

Vì \(\overline {2x39y}  \;\vdots\; 5 \Rightarrow y = 0\) (vì y = 5 không thỏa mãn ⋮ 2)

Ta có: \(\overline {2x390} \; \vdots \; 9 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  (2 + x + 3 + 9 + 0)\; \vdots \; 9 \hfill \cr  0 \le x \le 9;x \in N \hfill \cr}  \right.\)

Vì vậy ta chọn x = 4.

Kết luận: Vậy x, y cần tìm là x = 4, y = 0

Bài 4. Ta có: 133 – 13 = 120; 80 – 8 = 72;    170 – 2 = 168

120 = 2³.3.5;

72 = 2³.3²;

168 = 2³.3.7

⇒ ƯCLN (120, 72, 168) = 2³.3 = 24.

Vì 133 chia cho một số có dư là 13 nên số đó lớn hơn 13, mà 24 > 13

⇒ số phần cần tìm là 24.

Ta có: 120 = 24.5; 72 = 24.3;   168 = 24.7

Kết luận: Vậy mỗi phần có 5 quyển vở, 3 bút bi và 7 tập giấy.

Bài 5.

Ta có: 24 = 2³.3;

36 = 2².3²;

120 = 2³.3.5

⇒ ƯCLN (24, 36, 120) = 2².3 = 12

BCNN(24, 36, 120) = 2³.3².5 = 360

--------------------

Ngoài đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 Đề số 6 trên đây, các em hãy tham khảo các đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM