Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 - Đề số 5

Xuất bản: 20/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 đề số 5 kèm đáp án chi tiết, tài liệu hữu ích giúp các em ôn luyện cho đề kiểm tra 45 phút toán 6 chương 1 Số tự nhiên.

Mục lục nội dung

Cùng ôn luyện và chuẩn bị cho bài kiểm tra 45 phút sắp tới với đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 đề số 5 dưới đây kèm đáp án chi tiết do Đọc tài liệu sưu tầm và tổng hợp.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 - Đề số 5

Bài 1. Tìm ƯCLN và BCNN của 15, 35, 50

Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên x chia hết cho cả 2, 3 và 5, biết 300 ≤ x < 400

Bài 3. Tìm chữ số x, y sao cho số \(\overline {159xy}\) chia hết cho cả 5 và 9

Bài 4. Tìm chữ số x sao cho số \(\overline {34x} \) chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

Bài 5. Số học sinh của trường chưa tới 1000 em. Nếu cho học sinh xếp hàng, mỗi hàng xếp 15, 16 hoặc 18 thì vừa đủ.

Tính số học sinh của trường

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 đề số 5

Bài 1. Ta có:

15 = 3.5;            

35 = 5.7              

50 = 2.5²

⇒ ƯCLN (15, 35, 50) = 5

BCNN(15, 35, 50) = 2.3.5².7 = 1050

Bài 2. Ta có: 2.3.5 = 30

Vậy tập hợp các số tự nhiên ta cần tìm là A = {300, 330, 360, 390}

Bài 3. Vì \(\overline {159xy} \; \vdots \;5 \Rightarrow \left[ \matrix{  y = 0 \hfill \cr  y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

+ Nếu y = 0, ta có: \(\overline {159x0} \). Số này chia hết cho 9 khi (1 + 5 + 9 + x) ⋮ 9

⇒  x = 3 ⇒ Số cần tìm là 15930

+ Nếu y = 5, ta có: \(\overline {159x5} \). Số này chia hết cho 9 khi (1 + 5 + 9 + x + 5) ⋮ 9

⇒  x = 7 ⇒ Số cần tìm là 15975

Kết luận: Vậy có 2 giá trị x, y thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 4.

\(\overline {34x} \) ⋮ 3 \(\Leftrightarrow\) (3 + 4 + x) ⋮ 3 ; x ∈ N, 0 ≤ x ≤ 9

=> Các giả trị mà x có thể nhận là { 2 ; 5 ; 8 }

+ Khi x = 2 thì 342 ⋮ 3 nhưng 342 chia hết cho 9 (không thỏa mãn điều kiện)

+ Khi x = 5 thì 345 ⋮ 3 nhưng 345 không chia hết cho 9 (thỏa mãn điều kiện)

+ Khi x = 8 thì 348 ⋮ 3 nhưng 348 không chia hết cho 9 (thỏa mãn điều kiện)

Kết luận: Vậy có 2 giá trị x thỏa mãn yêu cầu bài toán là 5 và 8.

Bài 5. Ta có: 15 = 3.5; 16 = 2⁴ ; 18 = 2.3²

⇒ BCNN (15, 16, 18) = 2⁴ .3² .5 = 720 và 720 < 1000

Kết luận: Vậy số học sinh của trường là 720 em.

----------------------

Trên đây là một trong những đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 mà em có thể tham khảo trong quá trình học tập và ôn luyện của mình. Đừng quên thường xuyên truy cập doctailieu.com để cập nhật những tài liệu học tập hữu ích và mới nhất em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM