Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Hình học (Đường thẳng) - Đề số 3

Xuất bản: 23/09/2019 - Cập nhật: 25/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 Hình học đề số 3 kèm đáp án chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp của toán lớp 6 phần Đường thẳng. 

Cùng ôn luyện và chuẩn bị cho bài kiểm tra 45 phút sắp tới với đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Hình học đề số 3 dưới đây kèm đáp án chi tiết do Đọc tài liệu sưu tầm và tổng hợp.

Cùng tham khảo em nhé!

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Hình học số 3

Đề kiểm tra

Bài 1. (2 điểm) Lấy 3 điểm không thẳng hàng M , N, P. Vẽ hai tia MN, MP sau đó vẽ tia Mx cắt đoạn thẳng NP tại Q nằm giữa N, P.

Bài 2. (3 điểm) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm C nằm giữa hai điểm A và M, điểm D nằm giữa hai điểm M và B.

a) Tia MC trùng với tia nào? Vì sao ?

b) Tia MD trùng với tia nào? Vì sao ?

c) Điểm M có nằm giữa hai điểm C và D không? Vì sao?

Bài 3. (1 điểm) Cho trước một số điểm. Cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Biết rằng có 55 đoạn thẳng. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước?

Bài 4. (4 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 8 cm, ON = 4 cm. Gọi I là trung điểm MN.

a) Chứng tỏ rằng N là trung điểm của đoạn thẳng OM.

b) Tính IM

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Các em vẽ hình như sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 Hình học Đề số 3 ảnh 1
 

Bài 2.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 Hình học Đề số 3 ảnh 2

a) Vì C nằm giữa A, M nên hai tia MA , MC trùng nhau.

b) Vì D nằm giữa M, B nên hai tia MD , MB trùng nhau.

c) Vì M nằm giữa A, B nên hai tia MA , MB đối nhau. Mà hai tia MC, MA trùng nhau, hai tia MD, MB trùng nhau. Do vậy hai tia MC, MD đối nhau

Suy ra điểm M nằm giữa C và D.

Bài 3.

Gọi số điểm cho trước là n (n ∈ N*)

Vẽ từ 1 điểm bất kì với n – 1 điểm còn lại, ta được n – 1 đoạn thẳng.

Với n điểm, nên có n(n – 1) (đoạn thẳng). Nhưng mỗi đoạn thẳng đã được tính 2 lần. Do đó số đoạn thẳng thực sự có là: n(n – 1) : 2 (đoạn thẳng)

Theo đề bài ta có:

n(n – 1) : 2 = 55

\(\Leftrightarrow\) n(n – 1) = 55 . 2

\(\Leftrightarrow\) n(n – 1) = 110

\(\Leftrightarrow\) n(n – 1) = 11 . 10

\(\Leftrightarrow\) n = 11

Vậy có 11 điểm cho trước

Bài 4.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 Hình học Đề số 3 ảnh 3

a) Trên tia Ox có M, N và ON < OM (vì 4 cm < 8 cm ), nên N nằm giữa O và M

Do đó ON + MN = OM

⇒ 4 + MN = 8

⇒ MN = 8 – 4 = 4 (cm)

Vì N nằm giữa O và M và ON = MN ( =4cm ) nên N là trung điểm của đoạn thẳng OM.

b) I là trung điểm của đoạn thẳng MN nên:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 Hình học Đề số 3 ảnh 4

*****************

Ngoài đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 Hình học Đề số 3 trên đây, các em hãy tham khảo các đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM