Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 - Đề số 3

Xuất bản: 19/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 đề số 3 kèm đáp án chi tiết giúp các em ôn tập và chuẩn bị cho đề kiểm tra 45 phút toán 6 chương 1.

Mục lục nội dung

Cùng ôn luyện và chuẩn bị cho bài kiểm tra 45 phút sắp tới với đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 đề số 3 dưới đây kèm đáp án chi tiết do Đọc tài liệu sưu tầm và tổng hợp. Cùng tham khảo em nhé!

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 - Đề số 3

Bài 1. (2 điểm) Tìm ƯCLN của :

a) 30 , 45 , 135

b) 144 , 504 , 1080

Bài 2. (2 điểm) Tìm các số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng khi chia số đó cho 8 thì dư 7, chia cho 31 thì dư 28

Bài 3. (2 điểm) Thay a, b bởi chữ số thích hợp để số Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 chia hết cho cả 2, 5 và 9.

Bài 4. (3 điểm)

a) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 650.

b) Tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 35904.

Bài 5. (1 điểm) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Biết rằng khi chia số đó cho các số 70 ; 210 ; 350 có cùng số dư là 3.

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 đề số 3

Bài 1.

a) 30 = 2 . 3 . 5

45 = 32 . 5

135 = 33 . 5

Kết luận: Vậy ƯCLN (30 ; 45 ; 135) = 3 . 5 = 15

b) 144 = 24 . 32

504 = 23 . 32 . 7

1080 = 23 . 33 . 5

Kết luận: Vậy ƯCLN (144 ; 504 ; 1080) = 23 . 32 = 72

Bài 2.

Gọi n là số cần tìm. Ta có: n + 1 ⋮ 8, do đó n + 65 ⋮ 8

Mặt khác: n + 3 ⋮ 31, do đó n + 65 ⋮ 31

Vậy n + 65 là bội chung của 8 và 31 và n + 65 < 1065

Các bội chung của 8 và 31 nhỏ hơn 1065 là : 248 ; 496 ; 744 ; 992.

Do đó n + 65 ∈ { 248 ; 496 ; 744 ; 992 }.

Kết luận: Vậy n ∈ { 183 ; 431; 679 ; 927 }

Bài 3.

a) 650 = 2 . 52 . 13 = 52 . ( 2 . 13 ) = 25 . 26

b) 35904 = 26 . 3 . 11 . 17 = 25 . ( 3 . 11 ) . ( 2 . 17 ) = 32 . 33 . 34

Bài 4.

Ta có: 273 chia cho a dư 3 nên 270 ⋮ a

2271 chia cho a dư 3 nên 2268 ⋮ a

1785 chia cho a dư 3 nên 1782 ⋮ a

Do đó a ∈ ƯC(270; 2268; 1782)

270 = 2 . 33 . 5

2268 = 22 . 34 .7

1782 = 2 . 34 . 11

ƯCLN ( 270 ; 2268 ; 1782 ) = 2 . 33 = 54

ƯC( 270 ; 2268 ; 1782 ) = Ư(54) = {1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54}

Vì a có hai chữ số và nhỏ hơn 30 nên a ∈ {18; 27}

Kết luận: Vậy số cần tìm là 18 và 27.

Bài 5.

Gọi số cần tìm là a. Ta có : a – 3 chia hết cho 70 ; 210 ; 350

Do đó a – 3 ∈ BC(70; 210 ; 350) = {70 ; 140 ; ... ; 980 ; 1050 ;...}
 
Vì a là số nhỏ nhất có 4 chữ số nên : a – 3 = 1050 hay a = 1053.

Kết luận: Vậy số cần tìm là 1053.

-------------------

Đọc tài liệu đã hướng dẫn cách giải đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 đề số 3 với một số dạng bài có thể ra trong đề kiểm tra sắp tới. Ngoài ra, đừng quên tham khảo các đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 khác được cập nhật liên tục tại doctailieu.com để ôn luyện và đạt kết quả tốt nhất em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM