Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)
Năm sáng tác:1971
Tác giả:Nguyễn Khoa Điềm
Hoàn cảnh sáng tác:
Đoạn trích nằm ở phần đầu chương V của trường ca Mặt đường khát vọng. Tác phẩm đồ sộ này được ông viết ở chiến khu Trị Thiên năm 1971 trong những năm tháng chiến tranh chống Mĩ đầy ác liệt, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến trường.