Đáp án đề thi Toán mã đề 123 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 123 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

trang 1 mã 123 đề toán thpt 2018
trang 2 mã 123 đề toán thpt 2018
trang 3 mã 123 đề toán thpt 2018
trang 4 mã 123 đề toán thpt 2018
trang 5 mã 123 đề toán thpt 2018
 

Đáp án tham khảo:

1.C 11.B 21.D 31.C 41.C
2.C 12.D 22.A 32.C 42.C
3.D 13.C 23.D 33.B 43.B
4.A 14.C 24.D 34.B 44.C
5.A 15.D 25.A 35.C 45.C
6.C 16.C 26.D 36.B 46.D
7.B 17.B 27.B 37.D 47.B
8.B 18.D 28.B 38.D 48.D
9.A 19.B 29.B 39.C 49.C
10.D 20.B 30.B 40.D 50.B

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

 

Back to top