Đáp án đề thi Toán mã đề 112 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 112 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

trang 1 mã đề 112 môn toán thpt 2018
trang 2 mã đề 112 môn toán thpt 2018
trang 3 mã đề 112 môn toán thpt 2018
trang 4 mã đề 112 môn toán thpt 2018
trang 5 mã đề 112 môn toán thpt 2018
 

Đáp án tham khảo:

1.C 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C
11.C 12.A 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.B 30.B
31.C 32.C 33.C 34.A 35.A 36.A 37.C 38.B 39.C 40.C
41.B 42.D 43. A 44.B 45.B 46.D 47.A 48.D 49.D 50.D

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top