Đáp án đề thi Toán mã đề 108 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

Đề thi Toán mã 108 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Toán mã 108 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Toán mã 108 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Toán mã 108 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Toán mã 108 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
 

Đáp án tham khảo:

1.C 2.B 3.B 4.C 5.D
6.C 7.D 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.B
16.B 17.B 18.C 19.D 20.D
21.B 22.C 23.D 24.A 25.B
26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.B 32.B 33.A 34.C 35.C
36.B 37.A 38.B 39.C 40.B
41.A 42.B 43.B 44.D 45.B
46.A 47.D 48.B 49.C 50.A

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top