Đáp án đề thi Toán mã đề 113 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 113 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

trang 1 đề thi Toán mã đề 113 THPT Quốc Gia 2018
trang 2 đề thi Toán mã đề 113 THPT Quốc Gia 2018
trang 3 đề thi Toán mã đề 113 THPT Quốc Gia 2018
trang 4 đề thi Toán mã đề 113 THPT Quốc Gia 2018
trang 5 đề thi Toán mã đề 113 THPT Quốc Gia 2018
 

Đáp án tham khảo:

1.A 2.C 3.A 4.D 5.A
6.D 7.B 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.B 14.A 15.A
16.A 17.C 18.B 19.C 20.A
21.D 22.C 23.C 24.A 25.D
26.A 27.D 28.B 29.A 30.C
31.A 32.A 33.C 34.C 35.C
36.A 37.A 38.D 39.D 40.D
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A
46.C 47.D 48.C 49.A 50.C

 

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu