Đáp án đề thi Toán mã đề 111 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 111 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

Đề thi Toán mã 111 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Toán mã 111 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Toán mã 111 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Toán mã 111 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Toán mã 111 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
 

Đáp án tham khảo:

 

1 D 11 A 21 D 31 D 41 A
2 D 12 C 22 B 32 B 42 C
3 D 13 D 23 A 33 C 43
4 C 14 C 24 A 34 D 44 D
5 B 15 A 25 D 35 C 45 D
6 A 16 C 26 A 36 A 46 A
7 B 17 A 27  A 37 D 47 C
8 D 18 D 28  B 38 A 48 B
9 A 19 C 29 D 39 C 49 A
10 B 20 C 30 B 40 C 50

 

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top