Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023 Bắc Giang

Xuất bản: 02/06/2023 - Cập nhật: 05/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023 Bắc Giang tất cả các mã đề giúp các em đối chiếu kết quả đề thi vào 10 môn Toán Bắc Giang.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Giang năm học 2023 - 2024 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023 Bắc Giang

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Bắc Giang sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán Bắc Giang các năm trước bên dưới:

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần 1 Trắc nghiệm

Mã 101

CâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B
2C12B
3A13A
4D14C
5A15C
6C16C
7B17B
8A18C
9D19B
10A20D

Mã 103

CâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D
2D12A
3C13C
4A14D
5C15B
6D16B
7D17B
8A18B
9B19C
10A20A

Phần 2. Tự luận

Câu 1

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023 Bắc Giang câu 1

Câu 2
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023 Bắc Giang câu 2

Câu 3 (1,0 điểm). Trong dịp Tết trồng cây đầu năm, ban tổ chức dự kiến trồng 80 cây xanh. Tuy nhiên, đến ngày tổ chức có 4 người không thể tham gia trồng cây nên mỗi người còn lại phải trồng thêm 1 cây để hoàn thành công việc. Biết số cây mỗi người trồng được chia đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu ban tổ chức dự kiến có bao nhiêu người tham gia trồng cây?

Bài làm:

Gọi số người ban đầu ban tổ chức dự kiến là x (người, 80 > x> 4).

Ban đầu, mỗi người sẽ trồng là \(\dfrac{80}{x}\) cây.

Sau đó, có 4 người không tham gia, nên số người còn lại trồng cây sẽ là x - 4.

Do mỗi người còn lại phải trồng thêm 1 cây để hoàn thành công việc, số cây mỗi người trồng được chia đều bằng nhau, nên ta có phương trình:

\(\dfrac{80}{x - 4} - 1\) = \(\dfrac{80}{x}\)

\( ⇔ 80x - x(x-4) = 80(x-4)\)

\( ⇔ x^2-4x-320 = 0\)

\(⇔ \left[ \begin{align}& x=20 (chọn) \\& x=-16 (loại) \\\end{align} \right.\\\)

Vậy, ban tổ chức dự kiến có 20 người tham gia trồng cây.

Câu 4


Câu 5.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023 Bắc Giang câu 5

ĐỀ THI

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023 Bắc Giang trang 1
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023 Bắc Giang trang 2

Xem thêm thông tin:

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước nhé:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022 Bắc Giang mã 103 ảnh 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022 Bắc Giang mã 103 ảnh 2

Đáp án mã 103

CâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D
2D12B
3B13C
4B14C
5A15B
6B16D
7C17B
8A18A
9A19A
10D20D

Đáp án mã 108

CâuĐ/aCâuĐ/a
1C11A
2B12A
3A13B
4B14D
5C15C
6D16A
7D17D
8C18B
9D19B
10B20ATuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang 2021

Mã đề 102

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang mã 102 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang mã 102 trang 2

Đáp án mã đề 102

Đáp án Trắc nghiệm

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C6D11D
2A7C12C
3B8D13C
4B9C14D
5D10A15A

Đáp án tự luận

Câu 1.

1.

\(\begin{aligned} &\left\{\begin{array} { l } { x - y = 4 } \\ { 2 x + y = 5 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { x - y = 4 } \\ { 3 x = 9 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} y=-1 \\ x=3 \end{array}\right.\right.\right.\\ \end{aligned}\)

Vậy hệ phương trình có tập nghiềm là (x ; y)=(3 ;-1).

2.Điều kiện: \(  x>0, x \neq 1\)

\(\begin{aligned} P &=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}\right): \dfrac{\sqrt{x}-1}{x+2 \sqrt{x}+1} \\ &=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}\right): \dfrac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)^{2}} \\ &=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \cdot \dfrac{(\sqrt{x}+1)^{2}}{\sqrt{x}-1} \\ &=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \end{aligned}\)

\(\text { Vậy } P=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \text { với } x>0, x \neq 1\)

3.

a) Với  m=-5 , thay vào (1) ta được:

\(\begin{aligned} & x^{2}-2 x+(-5)-3=0 \\ \Leftrightarrow & x^{2}-2 x-8=0 \\ \Leftrightarrow & x^{2}+2 x-4 x-8=0 \\ \Leftrightarrow & x(x+2)-4(x+2)=0 \\ \Leftrightarrow &(x-4)(x+2)=0 \\ \Leftrightarrow &\left[\begin{array} { l } { x - 4 = 0 } \\ { x + 2 = 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=4 \\ x=-2 \end{array}\right.\right. \end{aligned}\)

Vậy  m=-5 thi phương trình đã cho có tập nghiệm:  S={-2 ; 4}.

b)

Xét phương trình: \(x^{2}-2 x+m-3=0(1)\)

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt \(x_{1}, x_{2} \Leftrightarrow \Delta^{\prime}>0\)

\(\begin{aligned} &x_{1}^{2}+4 x_{1} x_{2}+3 x_{2}^{2}=0 \\ &\Leftrightarrow\left(x_{1}^{2}+4 x_{1} x_{2}+4 x_{2}^{2}\right)-x_{2}^{2}=0 \\ &\Leftrightarrow\left(x_{1}+2 x_{2}\right)^{2}-x_{2}^{2}=0 \\ &\Leftrightarrow\left(x_{1}+2 x_{2}-x_{2}\right)\left(x_{1}+2 x_{2}+x_{2}\right)=0 \\ &\Leftrightarrow\left(x_{1}+x_{2}\right)\left(x_{1}+3 x_{2}\right)=0 \\ &\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=0 \\ x_{1}+3 x_{2}=0 \end{array}\right. \end{aligned}\)

TH1:  \(x_1+x_2=0\)

Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:

\(\left\{\begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=0 \\ x_{1}+x_{2}=2 \end{array} \Rightarrow\right. \text { hệ phương trình vô nghiệm. }\)

TH2:  \(x_1+3x_2=0\)

Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:

\(\left\{\begin{array} { l } { x _ { 1 } + x _ { 2 } = 2 } \\ { x _ { 1 } + 3 x _ { 2 } = 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_{1}=3 \\ x_{2}=-1 \end{array}\right.\right.\)

Thay \(x_{1}=3, x_{2}=-1\) vào (3), ta đượe:

3. (-1) = m-3

⇔m-3 = -3$

⇔m = 0 (t/m)

Vậy với m=0 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 2.

Gọi số máy thở mỗi nhà máy A sản suất theo kế hoạch là x (máy thở, \(x \in \mathbb{N}^{*}\) )

⇒Thời gian nhà máy A sản xuất máy thở theo kế hoạch là \( \dfrac{300}{x}\) (ngày)

⇒Số máy thở nhà máy A sản xuất trên thực tế là x+5 (máy thờ)

⇒Thời gian nhà máy A sản xuất máy thở trên thực tế là \(\dfrac{300}{x+5}\) (ngày)

Vì thời gian hoàn thành công việc sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch nên ta có phương trình:

\(\begin{aligned} & \dfrac{300}{x}-\dfrac{300}{x+5}=10 \\ \Rightarrow & 30(x+5)-30 x=x(x+5) \\ \Leftrightarrow & 30 x+150-30 x=x^{2}+5 x \\ \Leftrightarrow & x^{2}+5 x-150=0 \\ \Leftrightarrow & x^{2}+15 x-10 x-150=0 \\ \Leftrightarrow & x(x+15)-10(x+15)=0 \\ \Leftrightarrow &(x-10)(x+15)=0 \\ \Leftrightarrow &\left[\begin{array} { l } { x - 1 0 = 0 } \\ { x + 1 5 = 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=10(t m) \\ x=-15(\mathrm{ktm}) \end{array}\right.\right. \end{aligned}\)

Kết luận: ......

Câu 3. 

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 Bắc Giang câu 3

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 Bắc Giang câu 3 2

Câu 4.

\(\begin{aligned} &\text { Ta có: } A=(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)=2+\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\\ &\text { Đặt } \dfrac{a}{b}=t, \text { khi đó } 1 \leq a, b \leq 2 \Rightarrow \dfrac{1}{2} \leq t \leq 2\\ &\text { Suy ra }(t-2)\left(t-\dfrac{1}{2}\right) \leq 0 \Rightarrow t^{2}+1 \leq \dfrac{5}{2} t\\ &A=2+t+\dfrac{1}{t}=2+\dfrac{t^{2}+1}{t} \leq 2+\dfrac{\dfrac{5}{2} t}{t}=\dfrac{9}{2}\\ &\text { Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow\left[\begin{array} { l }  { t = 2 } \\ { t = \dfrac { 1 } { 2 } } \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} a=2 \\ b=1 \end{array}\right. \\ \left\{\begin{array}{l} a=1 \\ b=2 \end{array} .\right. \\ \left\{\begin{array}{l} t \end{array}\right. \end{array}\right.\right.\\ &\text { Vậy với } 1 \leq a \leq 2,1 \leq b \leq 2 \text { thì } A \leq \dfrac{9}{2} \text { . } \end{aligned}\)

Mã đề 104

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang mã 104 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang mã 104 trang 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2020

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-2020-bac-giang-de-102-m-anh-1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bắc Giang

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bắc Giang 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2019

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2019 (có đáp án)

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bắc Giang năm 2018

Trong năm học 2018 - 2019 thì kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của tỉnh vẫn thi theo hình thức tự luận.

Xem đáp án đề thi vào 10 Toán Bắc Giang 2018 tại: Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2018

***

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 và các năm trước của tỉnh Bắc Giang mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM