Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 Bắc Giang

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 Bắc Giang tất cả các mã đề giúp các em đối chiếu kết quả đề thi vào 10 môn Toán Bắc Giang.

Đọc tài liệu xin gửi tới các em đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bắc Giang kèm đáp án chi tiết bên dưới. Các em hãy tham khảo đề cập nhật mới nhất bên dưới!

Đáp án trắc nghiệm mã 102

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C6D11D
2A7C12C
3B8D13C
4B9C14D
5D10A15A

Đáp án tự luận

Câu 1.

1.

\(\begin{aligned} &\left\{\begin{array} { l } { x - y = 4 } \\ { 2 x + y = 5 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { x - y = 4 } \\ { 3 x = 9 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} y=-1 \\ x=3 \end{array}\right.\right.\right.\\ \end{aligned}\)

Vậy hệ phương trình có tập nghiềm là (x ; y)=(3 ;-1).

2.Điều kiện: \(  x>0, x \neq 1\)

\(\begin{aligned} P &=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}\right): \dfrac{\sqrt{x}-1}{x+2 \sqrt{x}+1} \\ &=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}\right): \dfrac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)^{2}} \\ &=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \cdot \dfrac{(\sqrt{x}+1)^{2}}{\sqrt{x}-1} \\ &=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \end{aligned}\)

\(\text { Vậy } P=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \text { với } x>0, x \neq 1\)

3.

a) Với  m=-5 , thay vào (1) ta được:

\(\begin{aligned} & x^{2}-2 x+(-5)-3=0 \\ \Leftrightarrow & x^{2}-2 x-8=0 \\ \Leftrightarrow & x^{2}+2 x-4 x-8=0 \\ \Leftrightarrow & x(x+2)-4(x+2)=0 \\ \Leftrightarrow &(x-4)(x+2)=0 \\ \Leftrightarrow &\left[\begin{array} { l } { x - 4 = 0 } \\ { x + 2 = 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=4 \\ x=-2 \end{array}\right.\right. \end{aligned}\)

Vậy  m=-5 thi phương trình đã cho có tập nghiệm:  S={-2 ; 4}.

b)

Xét phương trình: \(x^{2}-2 x+m-3=0(1)\)

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt \(x_{1}, x_{2} \Leftrightarrow \Delta^{\prime}>0\)

\(\begin{aligned} &x_{1}^{2}+4 x_{1} x_{2}+3 x_{2}^{2}=0 \\ &\Leftrightarrow\left(x_{1}^{2}+4 x_{1} x_{2}+4 x_{2}^{2}\right)-x_{2}^{2}=0 \\ &\Leftrightarrow\left(x_{1}+2 x_{2}\right)^{2}-x_{2}^{2}=0 \\ &\Leftrightarrow\left(x_{1}+2 x_{2}-x_{2}\right)\left(x_{1}+2 x_{2}+x_{2}\right)=0 \\ &\Leftrightarrow\left(x_{1}+x_{2}\right)\left(x_{1}+3 x_{2}\right)=0 \\ &\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=0 \\ x_{1}+3 x_{2}=0 \end{array}\right. \end{aligned}\)

TH1:  \(x_1+x_2=0\)

Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:

\(\left\{\begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=0 \\ x_{1}+x_{2}=2 \end{array} \Rightarrow\right. \text { hệ phương trình vô nghiệm. }\)

TH2:  \(x_1+3x_2=0\)

Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:

\(\left\{\begin{array} { l } { x _ { 1 } + x _ { 2 } = 2 } \\ { x _ { 1 } + 3 x _ { 2 } = 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_{1}=3 \\ x_{2}=-1 \end{array}\right.\right.\)

Thay \(x_{1}=3, x_{2}=-1\) vào (3), ta đượe:

3. (-1) = m-3

⇔m-3 = -3$

⇔m = 0 (t/m)

Vậy với m=0 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 2.

Gọi số máy thở mỗi nhà máy A sản suất theo kế hoạch là x (máy thở, \(x \in \mathbb{N}^{*}\) )

⇒Thời gian nhà máy A sản xuất máy thở theo kế hoạch là \( \dfrac{300}{x}\) (ngày)

⇒Số máy thở nhà máy A sản xuất trên thực tế là x+5 (máy thờ)

⇒Thời gian nhà máy A sản xuất máy thở trên thực tế là \(\dfrac{300}{x+5}\) (ngày)

Vì thời gian hoàn thành công việc sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch nên ta có phương trình:

\(\begin{aligned} & \dfrac{300}{x}-\dfrac{300}{x+5}=10 \\ \Rightarrow & 30(x+5)-30 x=x(x+5) \\ \Leftrightarrow & 30 x+150-30 x=x^{2}+5 x \\ \Leftrightarrow & x^{2}+5 x-150=0 \\ \Leftrightarrow & x^{2}+15 x-10 x-150=0 \\ \Leftrightarrow & x(x+15)-10(x+15)=0 \\ \Leftrightarrow &(x-10)(x+15)=0 \\ \Leftrightarrow &\left[\begin{array} { l } { x - 1 0 = 0 } \\ { x + 1 5 = 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=10(t m) \\ x=-15(\mathrm{ktm}) \end{array}\right.\right. \end{aligned}\)

Kết luận: ......

Câu 3. 

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 Bắc Giang câu 3

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 Bắc Giang câu 3 2

Câu 4.

\(\begin{aligned} &\text { Ta có: } A=(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)=2+\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\\ &\text { Đặt } \dfrac{a}{b}=t, \text { khi đó } 1 \leq a, b \leq 2 \Rightarrow \dfrac{1}{2} \leq t \leq 2\\ &\text { Suy ra }(t-2)\left(t-\dfrac{1}{2}\right) \leq 0 \Rightarrow t^{2}+1 \leq \dfrac{5}{2} t\\ &A=2+t+\dfrac{1}{t}=2+\dfrac{t^{2}+1}{t} \leq 2+\dfrac{\dfrac{5}{2} t}{t}=\dfrac{9}{2}\\ &\text { Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow\left[\begin{array} { l } { t = 2 } \\ { t = \dfrac { 1 } { 2 } } \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} a=2 \\ b=1 \end{array}\right. \\ \left\{\begin{array}{l} a=1 \\ b=2 \end{array} .\right. \\ \left\{\begin{array}{l} t \end{array}\right. \end{array}\right.\right.\\ &\text { Vậy với } 1 \leq a \leq 2,1 \leq b \leq 2 \text { thì } A \leq \dfrac{9}{2} \text { . } \end{aligned}\)

-/-

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 của tỉnh Bắc Giang sẽ được cập nhật ngay sau thời gian làm bài vào sáng ngày 28/7/2021.

Mã 102

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang mã 102 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang mã 102 trang 2

Mã 104

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang mã 104 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang mã 104 trang 2

-/-

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2020

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-2020-bac-giang-de-102-m-anh-1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bắc Giang

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bắc Giang 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2019

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2019 (có đáp án)

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bắc Giang năm 2018

Trong năm học 2018 - 2019 thì kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của tỉnh vẫn thi theo hình thức tự luận.

Xem đáp án đề thi vào 10 Toán Bắc Giang 2018 tại: Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 và các năm trước của tỉnh Bắc Giang mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Có thể các em quan tâm:

Điểm thi vào 10 Bắc Giang

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM