Đáp án đề thi Toán mã đề 121 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 121 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức

đề toán mã 121 thi THPTQG năm 2018 trang 1

đề toán mã 121 thi THPTQG năm 2018 trang 2
đề toán mã 121 thi THPTQG năm 2018 trang 3
đề toán mã 121 thi THPTQG năm 2018 trang 4
đề toán mã 121 thi THPTQG năm 2018 trang 5

 

Đáp án tham khảo

1.D 11.C 21.A 31.A 41.B
2.C 12.D 22.C 32.C 42.C
3.A 13.B 23.B 33.B 43.A
4.D 14.C 24.B 34.B 44.D
5.C 15.B 25.A 35.A 45.C
6.D 16.D 26.D 36.A 46.B
7.A 17.B 27.C 37.D 47.B
8.B 18.D 28.A 38.A 48.B
9.C 19.C 29.D 39.A 49.A
10.B 20.A 30.A 40.A 50.C

 

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top