Đáp án bài 3 trang 86 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn giải bài 3 trang 86 SGK Toán lớp 5 tiết học hình tam giác

Bài 3: So sánh diện tích tam giác của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.


 

Đáp án

a) Hai hình tam giác bằng nhau.

b) Hai hình tam giác bằng nhau.

c) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp đôi diện tích hình tam giác EDC.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    01:22 AM
21/07/2018    01:22 AM
Back to top